Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated

1. Volituste andmine
2. Pärnu Rääma Põhikooli arengukava 2023-2028 kinnitamine
3. Huvihariduse ja huvitegevuse projektidele toetuse eraldamine
4.–9. Ehitusloa andmine
10. Pärnu linnas Lehola tn 69a koha-aadressi muutmine
11. Kiraste küla, Roni-Mardi koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Audru alevik, Lihula mnt 16 ja Malda küla, Kirsi koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Kiige tn 7 kinnistu
14. Pärnu Linnavalitsuse 23.01.2023 korralduse nr 55 „Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Energia tn 4“ kehtetuks tunnistamine
15. Nõusoleku andmine ehituskohustuse täitmise tähtaegade muutmiseks Saugamõisa tee 5
16. Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine (II lugemine)
17. Pärnu linnas Seljametsa külas Seljametsa järve kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
18. Pärnu linnas Türgi oja, Paide mnt, Seljametsa tee ja raudteetammi vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
19. Kohaliku omavalitsuse tuuleenergeetika eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande vastuvõtmine ning kohaliku omavalitsuse tuuleenergeetika eriplaneeringu planeeringuala muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid