Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid


1. Pärnu Linnavalitsuse 06.05.2019 määruse nr 4 „Linnavalitsuse hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“ muutmine
2. Pärnu Linnavalitsuse struktuuriüksuste põhimääruste muutmine
3. Kampaania "Värvid linna!" väljakuulutamine
4. Ehitusloa andmine Ranniku küla, Lehtmetsa
5. Papsaare külas Koti, Käreda ja Käredapõllu kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
6. Pärnu linnas, Suur-Sepa tn 20 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
7. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Allika tn 19, Rääma tn 38 ja Rääma tn 34a kinnistutele
8. Liu küla, Ranniku koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Põhara küla, Allikivi koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Pärnu linnas Laine tn 6a katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
11. Pärnu linnas Lille tn 39a maakasutuse sihtotstarbe määramine
12. Tasuta parkimisloa andmine Pärnu Päikese Koolile
13. Pärnu Linnavalitsuse 19.12.2022 korralduse nr 838 „Isikliku kasutusõiguse seadmine Pärnu linna kasuks eratee avalikuks kasutamiseks kinnistutele Lindi külas ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Eesti Vabariigilt“ muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid