Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
2. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Papsaare küla, Järvi kinnistu
3. Restaureerimistoetuste eraldamine
4.–5. Ehitusloa andmine
6.–8. Koha-aadresside ja sihtostarvete määramine, muutmine
9. Riigihanke „Pärnu linna teede pindamine 2023 aastal“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
10. Riigihanke „Pärnu Raeküla Kooli renoveerimine“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
11.  Arvamuse avaldamine Emeron Grupp OÜ esitatud keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisel

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid