Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Volituste andmine
2. Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramine
3. Spordiprojektidele toetuste eraldamine
4. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
5. Mitmeaastase raamlepinguga spordiprojektidele toetuse eraldamine
6. Ehitusloa andmine Papsaare küla, Jõesuudme tee 14
7. Ehitusloa andmine Paikuse alev, Ringi tn 20
8. Pärnu linnas Kooli tn 20 koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
9. Paikuse alevis kergliiklusteede koha-aadresside muutmine
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn, Paikuse alev Paide mnt 19 kinnistule
11. Pärnu linnas Raba tn 18, Lille tn 35 ja 46 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Pärnu linnas, Kõrtsi tn 3 ja 5, Pärlimõisa tee 25 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
13. Kinnisasjale Tallinna mnt 2 korteriomandi M37 isikliku kasutusõiguse seadmine KÜ Tallinna mnt 2 kasuks
14. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Eesti Vabariigilt Pärnu linna kasuks riigitee kinnistutele Taali – Põlendmaa – Seljametsa ja Paikuse Tammuru Pärnu
15. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
16. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
17. Riigihanke „Pärnu linna teede pindamine 2023 aastal“ edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
18. Riigihanke „Pärnu Raeküla Kooli renoveerimine“ edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
19. Nõusoleku andmine kasutuslepingu muutmiseks
20. Pärnu Spordikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid