Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid


1. Estonia Spa Hotels AS 2022. aasta majandusaasta aruande ja kasumi jaotuse kinnitamine
2. AS Pärnu Vesi 2022. aasta majandusaasta aruande ja kahjumi katmise kinnitamine
3. OÜ Paikre 2022. aasta majandusaasta aruande ja kasumi jaotuse kinnitamine
4. OÜ SuFe 2022. aasta majandusaasta aruande ja kahjumi katmise kinnitamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid