Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid


1. Pärnu Linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korralduse nr 460 „Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine“ muutmine
2. Kaasava eelarve 2023 väljakuulutamine
3. Liikmeõiguste teostaja määramine MTÜ-s Eesti Konverentsibüroo
4. Noortevaldkonna projektidele toetuse eraldamine
5. Huvihariduse ja huvitegevuse kava muutmine
6. Nõusoleku andmine avalike ürituste korraldamise kellaaegade osas
7. Ehitusloa andmine Pärnu linn Audru alevik Kolmnurga tn 5
8. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Kase tn 8a kinnistul
9. Pärnu linnas Härma tn 3 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
10. Saulepa küla, Piilemaa koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Ranniku küla, Põlde koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Pärnu linna kasuks eratee avalikuks kasutamiseks kinnisasjal Kadaka tee.
13. Üürilepingu sõlmimine
14. Riigihanke „Pärnu linna teekatete remont 2023 aastal“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid