Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Pärnu linna 2022 aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Tasuta parkimislubade andmine Pärnu Linnavalitsusele
4. Arvamus Pärnu Linnavolikogu otsuse "Pärnu Linnavolikogu pöördumine Eesti Vabariigi valitsuse poole" eelnõu kohta
5. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruse "Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 2 „Pärnu linnavolikogu töökord“ muutmine" eelnõu juurde

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid