Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Ametist vabastamine
2. Ametisse kinnitamine
3. Koolieelsete lasteasutuste ajutine sulgemine
4. Laste arvu suurendamine
5. Nõusoleku andmine avalike ürituste korraldamie kellaaegade osas
6.–8. Ehitusloa andmine
9. Tee ehitusloa andmine Niidu tänav T1 / Oja tänav T17 kõnniteed
10. Kasutusloa andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Pärnu linn Ringi tn 1
11. Pärnu linnas Audru alevikus Luige tee 6 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Projekteerimistingimused tänavate ning nende ristmike rekonstrueerimiseks ja ümberehitamiseks Pärnu linn, Lai, Vingi, Vanapargi ja Riia mnt tänava maa-aladel
13. Pärnu linnas Paikuse alevis koha-aadresside muutmine
14. Linnavara võõrandamine
15. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
16. Arvamuse avaldamine EliitVedu OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/331625 muutmise taotluse kohta
17. Arvamuse avaldamine ARC Repair OÜ keskkonnaloa taotlusele
18. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Lille tn 18a

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid