Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid


1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
2. Ehitusloa andmine Pärnu linn Rääma tn 7d
3. Ehitusloa andmine Pärnu linn Papsaare küla Kahva tee 3a
4. Pärnu linnas Ehitate tee 8//16, 10, 12 ja 14 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
5. Paikuse alevis Jõekalda tee 15, Jõekalda tee 15a, Jõekalda tee 15y, Jõekalda tee 11 ja Vabaõhulava kinnistu osalise detailplaneeringu algatamine
6. Kinnisasja Pärnu jõgi otsustuskorras kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks MTÜ Vikerkaare Sadamaarendus
7. Hajaasustuse programmi projektide rahastamine
8. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
9. Arvamuse avaldamine Refeus OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/332789 taotluse muutmisele

Ülevaade istungist 


Veebilehel kasutatakse küpsiseid