Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid


1. Õpilaspreemia määramine kuld- ja hõbemedaliga lõpetajatele
2. Nõusoleku andmine avalike ürituste korraldamise kellaaegade osas
3. Raba-Lai tänava silla ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine ja ehitusloa väljastamine
4.–6. Ehitusloa andmine 
7. Tee-ehitusloa andmine Silla küla, Sambla tänav
8.–11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Malda küla, Ranni sihtotstarbe muutmine
13. Pärnu linnas Seedri tn 13 ja 15 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
14. Korterelamute hoovide korrastamiseks toetuse eraldamine
15. Ühisomandi lõpetamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid