Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Volituste andmine
2. Loomestipendiumite eraldamine
3. Maksusoodustuse taotluse rahuldamata jätmine
4. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Arukase tn 8
5. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Ranniku küla, Kadakaranna
6. Pärnu linnas Ehitajate tee 8 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
7. Pärnu linnas Suur-Jõekalda tn 6a, 8 ja 8a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
8. Vaide tähtaja pikendamine Lubja 60 ja 62
9. Pärnu Linnavalitsuse 08.06.2020 korralduse nr 374 „Kinnisasjadele Lai tänav T2 ja Lai tn 3 isikliku kasutusõiguse seadmine PK Arendus OÜ kasuks“ muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid