Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Pärnu Linnavalitsuse 23.01.2023 korralduse nr 47 „Pärnu linna 2023. ja 2024. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava“ muutmine
2. Kultuuriprojektile toetuse eraldamine
3. Teede ja tänavate sulgemise kord
4. Tasuta sõiduõiguse andmine
5. Pärnu Haldusteenuste töötajate koosseisu kinnitamine
6. Pärnu Spordikeskuse hinnakirja muutmine ja kinnitamine
7. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks kinnisasjale Põldeotsa tee
8. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Silla küla, kinnistu 5680130 Kuigu tee L7
9. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Audru alevik, Põllu tn 1a kinnistu
10. Linnavara võõrandamine
11. Kinnisasja Sauga jõgi L3 osa otsustuskorras kasutusse andmine Helliston OÜ
12. Kinnisasja Sauga jõgi L3 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks
13. Kinnisasjade Reiu jõgi ja Vabaõhulava osade otsustuskorras kasutusse andmine Reiu Puhkemaja OÜ
14. Nõusoleku andmine võlaõigusliku müügilepingu muutmiseks
15. Pärnu linnas Papsaare külas Kaasiku kinnistu detailplaneeringu algatamine
16. Pärnu linnas Tarva tn 7a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
17. Pärnu linnas Riia mnt 183 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
18. Projekteerimistingimused sademevee lahenduse ja kergliiklustee rajamiseks Pärnu linn Lille tänav T7 ja T8 Kirsi ja Hariduse tänavate vahel
19.–25. Ehitusloa andmine 
26. Kohanime muutmine


Veebilehel kasutatakse küpsiseid