Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Tee ehitusloa andmine Raba tn - Lai tn silla pealesõidud
2.–4. Ehitusloa andmine 
5. A.H.Tammsaare pst 57 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
6. Vaide lahendamine 
7. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks ja Pärnu Linnavalitsuse 16.01.2023 korralduse nr 29 muutmine
8. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks ja Pärnu Linnavalitsuse 03.07.2023 korralduse nr 460 muutmine
9. Pärnu Linnavalitsuse 08.06.2020 korralduse nr 374 „Kinnisasjadele Lai tänav T2 ja Lai tn 3 isikliku kasutusõiguse seadmine PK Arendus OÜ kasuks“ muutmine
10. Pärnu linn, Mere pst 22 kinnisasjale seatud hoonestusõiguse tingimuste muutmise täpsustamine
11.–12. Tasuta parkimisloa andmine 
13. Kinnisasja Sauga jõgi L3 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks
14. Riigihanke „Audru ja Tõstamaa õpilasvedu 2023-2026“ pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
15. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
16.–17. Toetuse eraldamine
18. Pärnu Raeküla Kooli teenistusliku järelevalve õiendi kinnitamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid