Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Tasandusrühma moodustamine Pärnu Tammsaare Lasteaias
2. Riigihanke ,,Laptop-arvutite rentimine“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine, pakkuja kvalifitseerimata jätmine, pakkumuste vastavaks ja pakkuja edukaks tunnistamine
3. Ametisse kinnitamine
4. Nõusoleku andmine avaliku ürituser korraldamise kellaaegade osas
5. Pärnu Keskraamatukogu nõukogu koosseisu kinnitamine
6. Ehitusloa andmine, Valgeranna küla, Rannaveere tee 2
7. Papsaare külas Kaubasadama tee 21 kinnistu, Kaubasadama tee T6 kinnistu ja Elu tee 56 kinnistu osalise detailplaneeringu algatamine
8.–10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11.–13. Sundvalduse seadmine 
14. Välislähetus
15.  Ehitusloa andmine, Silla küla, Kuigu põik 6

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid