Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. –2. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
3. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Pärnu linna kasuks kinnisasjale Nooruse tee 2a
4. Kohanime määramine
5. –9. Ehitusloa andmine 
10. Pärnu linnas Lina tn 18 ja Lina tänav T6 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
11. Pärnu linnas Hobuse tn 17 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Pärnu linnas Riia mnt 177 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid