Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks kinnisasjale Nurme–Papsaare tee
2.–5. Ehitusloa andmine 
6.–10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Pärnu linnas, Tarva tn 7a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
12. Pärnu linnas Rääma tn 7c hoonete koha-aadresside määramine
13. Pärnu Linnavalitsuse 10.04.2023 korralduse nr 260 „Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Silla küla, Jõesaare ja Ööbiku kinnistud“ muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid