Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Pärnu noorsportlase stipendiumi väljaandmise kord
2. Pärnu Linnavolikogu 04.10.2018 määruse nr 46 „Sporditegevuse toetamise kord“ muutmine
3. Pärnu Linnavalitsuse 31.08.2020 korralduse nr 510 „Huvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasude soodustuste kinnitamine“ muutmine
4. Pärnu linna Noortevolikogu põhimäärus
5. Pärnu linna 2023. aasta esimene lisaeelarve (II lugemine)
6. Kabriste külas Niiduranna ja Kiraranna detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
7. Paikuse alevis Jõekalda tee 33 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
8. Tõstamaa alevikus Kalli mnt 2c kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
9. Pärnu linnas Põldeotsa külas Kalaääre, Kalaserva, Rätsepa ja Mätta kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
10. Pärnu linnas Tuuraste külas Ristikheina, Rätsepa ja Metsamihkli kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
11. Kastna külas Merikoha kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
12. Pärnu linnas Lootsi tn 2a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
13. Pärnu linnas Raba tn 28a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
14.–17. Ehitusloa andmine 
18. Papsaare küla, Kaubasadama tee 13 sihtotstarbe muutmine
19. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
20. Pärnu linnavalitsuse 28. novembri 2022 korralduse nr 767 „Pärnu Sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine“ muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid