Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid


1. Arnold Antoni nimelise kultuuristipendiumi määramine
2. Arvamuse avaldamine ARC Repair OÜ keskkonnakaitseloa andmisele
3. Nõukogu liikmete nimetamine (SA Tõstamaa Hooldekodu ja SA Pärnu Muuseum )
4. Volituste andmine
5. Audru Spordihoone detailplaneeringu vastuvõtmine
6. Pärnu linnas A.H.Tammsaare pst 57 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
7. Pärnu linnas Audru alevikus Luige tee 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
8. Pärnu linnas Kõrtsi tn 3, Kõrtsi tn 5 ja Pärlimõisa tee 25 piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Pärnu linnas Jüri tn 2 ja Sauga jõe kallasrada L4 piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10.–14. Ehitusloa andmine
15. Arvamus Eassalu V liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse kohta

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid