Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid


1. Riigihanke „Pärnu linnas Raba-Lai tänavate silla projekteerimise ja ehitamise omanikujärelevalve“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
2. Riigihanke "Audru jäätmejaama konteinerite ostmine" pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
3. Riigihanke "Pärnu Lydia Koidula pargi rekonstrueerimine" edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
4. Pärnu linna jäätmekava 2024-2028 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
5. Pärnu Spordikeskuse hinnakiri 2024
6. Pärnu Linnavalitsuse 26.03.2018 korralduse nr 302 „Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnistutele Tammenurga, Tammetuka, Laane, Kuura, Kurgo tee ja Kurgi tee 13“ muutmine
7. Pärnu Linnavalitsuse 15.10.2018 korralduse nr 835 „Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras“ muutmine
8. Kinnisasja Võidu tn 1 osa tasuta kasutusse andmine Lavassaare Külaseltsile
9. Kinnisasja Kesk tn 22a osa tasuta kasutusse andmine MTÜ-le Vana-Pärnu Kogukond
10. Nõusoleku andmine üürilepingu kokkuleppel lõpetamiseks
11. Pärnu Spordikooli põhimäärus
12. Pedagoogilise praktika stipendiumi eraldamine
13. Toetuse eraldamine
14. Pärnu linnas Kesklinna rand R2 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
15. Pärnu linnas Hobuse tn 17 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
16. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Saulepa küla Miamaa kinnistule
17. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Paikuse alevis Oruvälja tn 2 kinnistule
18.–21. Ehitusloa andmine 
22. Vaskrääma külas Kasevitsa koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
23.–27. Volituste andmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid