Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid


1. Riigihanke „Pärnu linnas Raba-Lai tänavate silla projekteerimise ja ehitamise omanikujärelevalve“ pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
2. Riigihanke „Pärnus, Pargi tänava ja selle lähiümbruse tänavate projekteerimine ja I etapi ehitus“ pakkumuste vastavaks ja pakkumuse edukaks tunnistamine
3. Eluruumi üürile andmine 
4. Nõusoleku andmine avalike ürituste korraldamise kellaaegade osas
5. Aukirja andmine
6. Volituste andmine
7. Pärnu linnas Rääma tn 38 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
8.–9. Ehitusloa andmine 
10. Pärnu linnas Muuli tn 1 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
11. Pärnu linnas Paikuse alevis koha-aadresside muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid