Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid


1. Riigihanke „Audru jäätmejaama konteinerite ostmine“ edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
2. Hoonestusõiguse seadmine valikpakkumisel Pärnu linnas kinnisasjale Vana-Sauga 38b
3. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Paikuse alevis Rukkilille tn 3 kinnistule
4. Tee ehitusloa andmine
5.–7. Ehitusloa andmine
8. Audru alevikus kohanimede määramine ja ruumikuju muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid