Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid


1. Nõusoleku andmine töövõtulepingu nr 3-13.1/110/2023 „Pärnu linnas Raba–Lai tänavate silla projekteerimine ja ehitamine" muutmiseks
2. Pärnu linna tervisenõukogu koosseisu kinnitamine
3. Linnavara võõrandamine
4. Kinnisasja Sutiranna tasuta kasutusse andmine Suti talu OÜ
5. Kinnisasja Tohvri tee T2 tasuta omandamine
6. Eluruumi üürile andmine
7. Pärnu Linnavalitsuse 08.03.2021 korralduse nr 151 "Tervikuna Pärnu linna omandis olevatele elamutele üürimäärade kehtestamine" muutmine
8. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Pärnu linna kasuks kinnisasjadele Riia maantee T17, Liivi tee T1 ja Raeküla Raudtee
9. –13. Sundvalduse seadmine
14. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
15.–21. Ehitusloa andmine 

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid