Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid


1. AS Pärnu Vesi ja OÜ Sindi Vesi ühinemislepingu heakskiitmine
2. Ehitusloa andmine 
3. Pärnu linnas, Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande vastuvõtmine
4. Pärnu Linnavolikogu 14. oktoobri 2021 määruse nr 19 „Sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“ muutmine
5. Sundvalduse seadmine kinnisasjale Kadaka tee ja eratee avalikuks kasutamiseks määramine
6. Parkimistasu kehtestamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid