Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid


1. Linnavalitsuse aukirja andmine
2. Arvamuse avaldamine SOL Baltics OÜ keskkonnaloa taotlusele
3. Tunnustuse „Pärnu Aasta Tervisedendaja 2023“ kinnitamine
4. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste ja preemia määramine 2023
5. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Voorimehe 15b
6. Kohanime kehtetuks tunnistamine
7. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid