Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid


1. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
2. Pärnu Linnaorkestri arengukava kinnitamine
3. Tasuta parkimisloa andmine Sotsiaalkindlustusametile
4. Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine
5. Pärnu Linnavalitsuse 23.10.2023 korralduse nr 67 „Ehitusloa andmine Tõstamaa alevik, Haljandi“ muutmine
6.–8. Ehitusloa andmine
9.–11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Pärnu Linnavalitsuse 10.10.2023 ettekirjutus-hoiatusele nr 8-17/9066 esitatud vaide lahendamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid