Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid


1. Huvihariduse ja huvitegevuse projektidele toetuse eraldamine
2. Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine muutmine
3. Audru alevikus Õuna tn 16 ja 16a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
4. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas Audru alevikus Lagle tee 1 kinnistule
5.–8. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Nurmenuku tn 4/1
10. Tee ehitusloa andmine Papsaare küla Ihna tee Kuutani tee Tupa tee
11. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
12. Riigihanke „Pärnu linna osavaldade teede suvise iseloomuga hooldus- ja remonditööd 2024-2026“ edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
13. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Pärnu linna kasuks eratee avalikuks kasutamiseks kinnisasjal Popi.
14. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Pärnu linna kasuks kinnisasjale Raba tn 12a
15. Kinnisasja Platsi koormamine reaalservituudiga kinnisasjade Kõrkja ja Mereranna kasuks
16. Moodustatava kinnisasja Põlde tee Papsaare külas tasuta omandamine ja Pärnu linna kasuks seatud reaalkoormatise kustutamine
17.–18. Raha eraldamine reservfondist

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid