Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Riigihanke korraldamine (erivarustusega väikebussid)
2. Pärnu Linnavalitsuse 20.03.2017 korralduse nr 142 "Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamine" muutmine
3. Tugiisikuteenuse dokumendivormide kehtetuks tunnistamine
4. Pärnu Linnavalitsuse 09.09.2013 korralduse nr 387 "Pärnu Linnaorkestri loomenõukogu koossseisu kinnitamine" muutmine
5. Pärnu Rääma Põhikooli arengukava kinnitamine
6. Riigihanke korraldamine (Läänemere Kunstisadam)
7. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras (Steineri aed)
8. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine (Auto)
9. Tasuta parkimisloa andmine (linnavalitsus)
10. Tee-ehitusloa väljastamine Haapsalu mnt kergtee
11. Junga, Madruse, Pootsmani, Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna (endise Maseko territooriumi) detailplaneering
12. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (väikebussid)

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid