Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Võlanõude sissenõudmisest loobumine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord
4. Pärnu linna õpilaspreemiate määramise komisjoni kinnitamine
5. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Raeküla kooli ruumid)
6. Eluasemekomisjoni koosseisu muutmine
7. Linnavalitsuse määruse kehtetuks tunnistamine
8. A. H. Tammsaare pst 39 kinnistu detailplaneeringu algatamine
9. Lubja tn 60 ja 62 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
10. Pärnu Linnavolikogu 20. veebruari 2014 otsuse nr 12 „Kohanimede määramine“ muutmine
11. Pärnu Linnavolikogu 16. märtsi 2006 määruse nr 15 „Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine“ muutmine
12. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kalevi pst 106a)

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid