Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Riigihanke korraldamine (Agresso)
2. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele
3. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine ja uute enampakkumiste korraldamine
4. Riigihanke “Pärnu Raja tn 7 lasteaia ja ujula hoonetekompleksi projekteerimistööd ja autorijärelevalve teenus” pakkujate kvalifitseerimine, pakkuja kvalifitseerimata jätmine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
5. Vara üleandmine
6. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras (Weekend festival)
7. Pärnu Linnavalitsuse 09.09.2013 korralduse nr 390 muutmine
8. Pärnu Linnavalitsuse 26.04.2014 korralduse nr 316 muutmine
9. Tee ehitusloa väljastamine Jaansoni rada paremkallas
10. Linnavalitsuse 18.12.2006 määruse nr 18 kehtetuks tunnistamine
11. Haapsalu mnt 72 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine (Mündi tn 1)
13. Supeluse tn 19 ehitise kasutusse lubamine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Lääne tn 12 hoonete koha-aadresside määramine
17. Haapsalu mnt 62a hoone koha-aadressi määramine
18. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine piirkondade konkurentsivõime tugevdamise projektides osalemiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks"
19. Junga, Madruse, Pootsmani, Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna (endise Maseko territooriumi) detailplaneering
20. Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkondade moodustamine ja mandaatide jaotamine
21. Pärnu linna valimiskomisjoni moodustamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid