Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1.-3. Volituste andmine
4. Toetuse eraldamine haridusprojektidele
5. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
6. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja linnavara kautusse andmine otsustuskorras
7. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras (MTÜ VRL Raduga)
8. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Telia Eesti AS kasuks
9. Tasuta parkimislubade andmine - Pärnu Linnavalitsuse kantselei
10. Tasuta parkimislubade andmine - SA Pärnu Haigla (Doonortelgid Pärnus)
11. Ettevõtliku pärnaka 2016/2017 konkurssi tulemuste kinnitamine
12. Sundvalduse seadmine Pikk tn 4
13. Sundvalduse seadmine Vee tn 4
14. Sundvalduse seadmine Tallinna mnt 1
15. Sundvalduse seadmine Tallinna mnt 2
16. Sundvalduse seadmine Suur-Jõekalda 12
17. Kinnistute valdusesse andmine
18. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
19. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine (Vana-Sauga 33)
20. AS Pärnu Vesi 2016. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine
21. OÜ Kümblus 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid