Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimääruse kinnitamine
2. Tervist edendava projekti toetamine (MTÜ H. Hahni Selts)
3. Pärnu Sotsiaalkeskuse hoolekogu kinnitamine
4. Volituste andmine
5. Riigihanke „Pärnu Vanalinna Põhikooli mööbli ja seadmete ostmine ning paigaldamine“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste tagasilükkamine ja pakkumuste edukaks tunnistamine
6. Tähe tn 10 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine, maa ostueesõigusega erastamine
7. Tee ehitusloa väljastamine (Viire, Tiiru tn)
8. Tee ehitusloa väljastamine (Nurmenuku tn)
9. Kinnistute valdusesse andmine
10. A. H. Tammsaare pst 22 hoonete koha-aadresside määramine
11. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks seoses projektiga „Pärnu noored vanemad tööturule ja kooli”
12. Aia tn 2 // Pargi tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine (Vana-Sauga 33)

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid