Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Raha eraldamine reservfondist
2. Tasumäärad Pärnu linna munitsipaallasteaedade ruumide ja mänguväljaku kasutusse andmisel
3. Riigihanke korraldamine (väikebussid)
4. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
5. Kampaania "Värvid Linna!" välja kuulutamine
6. Ehituslubade väljastamine A.H.Tammsaare pst 22 korterelamud
7. Tee ehitusloa väljastamine Kibuvitsa tänav
8. Koha-aadresside muutmine
9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
10. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
11. Kinnistute valdusesse andmine
12. Ranna pst 4 ja Kuuse tn 6 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
13. Pärnu Linnavolikogu 18. septembri 2008 otsusega nr 60 kehtestatud AS Maseko territooriumi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Suur-Jõe tn 58 kinnistu osas
14. Junga, Madruse, Pootsmani, Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna (endise Maseko territooriumi) detailplaneering
15. Pärnu Linnavolikogu otsus "Pärnu Linnavolikogu 18. mai 2017 otsuse nr 32 „Loa andmine Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskavas kinnitatud projektide varaliste kohustuste võtmiseks“ muutmine
16. Pärnu Linnavolikogu 20.02.2014 määruse nr 5 „Pärnu Mai Kooli põhimäärus“ muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid