Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Loomestipendiumite komisjoni koosseisu kinnitamine
3. Pärnu linna õpilaspreemiate määramine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke „Agresso tarkvara hooldus- ja arendustööde tellimine” ühispakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
6. Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke “Läänemere Kunstisadama hoonete ja rajatiste eelprojekti ning Lai tänav 2 kaldakindlustuse põhiprojekti koostamine“ taotleja kvalifitseerimine ja taotleja kvalifitseerimata jätmine
7. Riigihanke korraldamine (Loode-Pärnu)
8. Linnavara võõrandamine otsustuskorras.
9. Pärnu ühisgümnaasiumi toitlustusbloki tasuta kasutusse andmine otsustuskorras
10. Eluruumi üürimist taotleva isiku arvelevõtmine ja eluruumi üürile andmine
11. Esplanaadi tn 30 garaaži ehitusluba
12. Ehitusloa väljastamine. Terase tn 7 üksikelamu püstitamine
13. J. V. Jannseni tn 7c maa ostueesõigusega erastamise lõpetamine
14. Koha-aadresside määramine
15. Hoonete koha-aadresside määramine
16. Paide maantee 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
17. Kinnistute valdusesse andmine
18. Seisukoht eelnõule "Ülesande andmine Pärnu Linnavalitsusele"

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid