Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Nõusolek avalike ürituste korraldamiseks
2. Pärnu Linnavalitsuse korralduste muutmine
3. Pärnu Linnavalitsuse 9. detsembri 2013 korralduse nr 520 „Huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine“ muutmine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Riigihanke korraldamine (Pikk tn)
6. Eluruumide üürile andmine
7. Tasuta parkimislubade andmine - Pärnu Lasteküla
8. Tasuta parkimislubade andmine - Kihnu Vallavalitsus
9. Ehitusloa väljastamine Vana-Sauga 40 ajutine laohoone
10. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine - Jõe tn 4
11. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
12. Kinnistute valdusesse andmine
13. Vesiroosi tn 1 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
14. Sambla tn 44 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
15. Rääma tn 94 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
16. Hõbe tn 4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid