Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Riigihanke “Pärnu Spordikoolile, Pärnu Kunstide Majale ja Pernova Hariduskeskusele väikebusside rentimine“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
2. Vara omandamine (Rääma tänav T1)
3. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine
4. Kaasomandis oleva vara võõrandamine otsustuskorras (Riia mnt 78 krt 41 osa)
5. Kaasomandis oleva vara võõrandamine otsustuskorras (Miku kinnistu)
6. Enampakkumise korraldamine ühisomandis oleva vara võõrandamiseks
7. Tasuta parkimislubade andmine - Lääne Ringkonnaprokuratuur
8. Raha eraldamine reservfondist
9. OÜ Kümblus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
10. Vaide lahendamise tähtaja pikendamine - Roheline 6
11. Ehitusloa väljastamine. Karikakra tn 30 eramu püstitamine
12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Riia mnt 27 // Suur-Posti tn 1 hoonete koha-aadresside määramine
16. Katastriüksuste sihtotstarvete määramine
17. Kinnistute valdusesse andmine
18. Maa munitsipaalomandisse taotlemine - J. V. Jannseni tn 7c

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid