Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu Linnavalitsuse 04.10.2010 korralduse nr 472"Tunnustuse "Pärnu Aasta Tervisedendaja" määramise alused ja kord muutmine
2.-12. Volituste andmine
13. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
14. Linnavara võõrandamine otsustuskorras.
15. Linnavara võõrandamine otsustuskorras.
16. Pärnu LV 93.02.2014 korralduse nr 70 muutmine
17. Pärnu linnale vara tasuta omandamine ja Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine.
18. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
19. Tasuta parkimislubade andmine
20. Ehitusloa väljastamine Suur-Veski 6b üksikelamu
21. Ehitusloa väljastamine Kanali tn 9b üksikelamu
22. Ehitusloa väljastamine Tarva 12 üksikelamu
23. Ehitusloa väljastamine Plaadi tn 2 jaotusseadme hoone
24. Tee ehitusloa väljastamine Rõugu tn kergliiklustee
25. Energia tn 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
26. Rääma tn 94 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
27. Väike-Veski tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid