Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
2.-12. Volituste andmine
13. Raha eraldamine reservfondist
14. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
15. Ehitusloa väljastamine Suur-Jõe tn 63 ärihoone püstitamine
16. Ehitusloa väljastamine Pärlimõisa tee 24 autopesula
17. Kaarli tn 26 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
18. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
19. Riia mnt 92 koha-aadresside määramine
20. Pärnu linna 2017. aasta teine lisaeelarve (I lugemine)
21. Pärnu Linnavolikogu 17.12.2015 määruse nr 35 "Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend" muutmine
22. Väike-Kuke tn 31 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
23. Laane tänava, linnapiiri, Rannametsa tee ja Riia mnt vahelise ala detailplaneering osaliselt kehtetuks tunnistamine Rannametsa tee 4 kinnistu osas
24. Pärnu Linnavolikogu otsus "Ülesande andmine"

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid