Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu Aasta Tervisedendaja 2017 tunnustamine
2. Pärnu linna 2017. aasta kultuuri aastapreemiate määramine
3. Sobitusrühma moodustamine Pärnu Lasteaias Pillerpall
4. Kinnistute Vana-Sauga tn 38b ja Tähe 5b omandamine
5. Tasuta parkimislubade andmine - PEAK
6. Linnavara üleandmine
7. Sundvalduse seadmine Haapsalu mnt 74a//Peetri tn 6
8. Ehitusloa väljastamine. Riia mnt 169A ärihoone püstitamine
9. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
10. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
11. Killustiku tn 2 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Projekteerimistingimuste andmine Audru alevik Lihula mnt 21a kinnistule
13. Audru Vallavalitsuse 20.10.2016 korralduse nr 356 muutmine
14. Katastriüksuse jagamine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine
15. Ehituslubade andmine
16. Kasutuslubade andmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid