Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Sobitusrühma moodustamine Pärnu Lasteaias Pillerpall
3. Loa andmine Pärnu linna lipu kujutise kasutamiseks
4. Ehitusloa väljastamine Tiiru tn 5 korterelamu
5. Pärnu Linnavalitsuse 29.05.2017 korralduse nr 295„Kinnistute valdusesse andmine” muutmine
6. Ehituslubade andmine
7. Kasutuslubade andmine
8. Projekteerimistingimuste andmine Audru alevik Lihula mnt 21a kinnistule
9. Katastriüksusele koha-aadressi määramine
10. Audru_Vallavalitsuse_12.05.2016_korralduse_nr_146_„Munitsipaalomandisse_taotletavale_katastriüksusele_lähiaadressi,_sihtotstarbe_ja_pindala_määramine“_muutmine
11. Katastriüksuse jagamine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine
12. Audru Vallavalitsuse 21.09.2017 korralduse nr 276 „Katastriüksuste ümberkruntimine ja sihtotstarbe määramine“ muutmine
13. Katastriüksuse jagamine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine
14. Avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuse kinnitamine
15. Lapsendamiseks nõusoleku andmine
16. Ehitusloa andmine
17. Tõstamaa Vallvalitsuse 12.10.2017 korralduse nr 158 muutmine
18. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
19. Maamaksu määruse muutmine
20. Väike-Veski tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid