Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Pärnu Haldusteenuste töötajate koosseisu kinnitamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 20.03.2017 korralduse nr 142 muutmine
4. Abielu sõlmimise teenuse eest tasu kehtestamine
5. Pärnu Tammsaare Kooli arengukava kinnitamine
6. Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine
7. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
8. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks.
9. Nõusoleku andmine kinnisasja Riia mnt T10 koormamiseks reaalservituudiga.
10. Linnavara võõrandamine (metsamaterjali müük)
11. Tasuta parkimisloa andmine
12. Ehitusloa väljastamine A.H.Tammsaare pst 10 korterelamu
13. Ehitusloa väljastamine. Lai tn 2 kunstisadama hoone püstitamine
14. Ehitusloa väljastamine Maagi tn 6 üksikelamu püstitamine
15. Kampaania "Värvid Linna!" tulemuste kinnitamine
16. Akadeemia tn 7 koha-aadresside määramine
17. Kinnistute valdusesse andmine
18. Projekteerimistingimuste andmine
19. Audru alevik Tõstamaa mnt 8 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
20. Kohanime määramine
21. Ehituslubade andmine
22. Kasutuslubade andmine
23. Katastriüksustele lähiaadressi määramine
24. Katastriüksuste liitmiseks nõusoleku andmine, lähiaadressi ning maa sihtotstarbe määramine
25. Kinnisasja jagamiseks nõusoleku andmine, lähiaadresside ning maa sihtotstarbe määramine
26. Ehitusloa andmine (Puraviku 33)
27. Kasutusloa andmine (Ratta 8)
28. Kasutusloa andmine (Koskla 19)
29. Kasutusloa andmine (Seljametsa kergliiklustee)
30. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Elektrilevi)
31. Isikliku kasutusõiguse seadmine (ELA)
32. Paikuse Vallavalitsuse 13.10.2017 korralduse nr 259 muutmine
33. Projekteerimistingimuste andmine (Metskitse)
34. Kruusateede remondi tellimine
35. Tõstamaa Vallavalitsuse 05.10.2017 korralduse nr 151 muutmine
36. Ehitusloa andmine
37. Kasutuslubade väljastamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid