Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Osavallakogu valimiskomisjoni moodustamine
2. Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna põhimäärus
3. Pärnu Linnavalitsuse korrakaitseteenistuse põhimäärus
4. Pärnu Linnavalitsuse arenguteenistuse põhimäärus
5. Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks
6. Spordiprojektide läbivaatamise ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine
7. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele 2018
8. Toetuse eraldamine haridusprojektidele
9. Volituste andmine sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud otsuste tegemiseks
10. Riigihanke korraldamine (Rüütli plats)
11. Volituste andmine - Liikluskeelu alased load
12. Taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi andmiseks volitamine
13. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
14. -16. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
17. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Kalda tee)
18. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Käärasoo tee)
19. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Oru tn)
20. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Seljametsa kergliiklustee)
21. Ehitusloa andmine (Tiigi, Muti, Põldeotsa, Rebasefarmi) 
22. Ehitusloa andmine (Pärna allee 5) 
23. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
24. Detailplaneeringute täpsustavate projekteerimis tingimuste andmine Paide mnt 7 kinnistule
25. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist

Veebilehel kasutatakse küpsiseid