Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu Linnavalitsuse 28.10.2013 määruse nr 9 "Sotsiaaltoetuste suuruste määramine" muutmine
2. "Pärnu Sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine" muutmine
3. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
4. Volituste andmine
5. Volituste andmine
6. Eralasteaedadele tegevustoetuse kehtestamine
7. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele 2018
8. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
9. Raha eraldamine reservfondist
10.-13. Ehitusloa väljastamine 
14. Katastriüksuse jagamine ja lähiaadressi ning sihtotstarbe määramine
15. Maamaksuvabastuse saajate kinnitamine
16. Merimetsa tn 121 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine
17. Kohanime määramine (Jõesuudme põik)
18. Õnnemängu mängukoha tegevuse üle võtmiseks nõusoleku andmine
19. Linnavara valdusesse andmine 
20. Riigihanke korraldamine (Loode-Pärnu heakorrastamine)
21. Nõusoleku andmine Suur-Jõe tn 57 hoonestusõigust koormava reaalkoormatise kande kustutamiseks ja hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga.
22. Enampakkumise tulemuste kinnitamine (metsamaterjali müük)
23.-26. Tasuta parkimislubade andmine
27. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid