Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Sotsiaalvaldkonnas tegutsevale mittetulundusühingule tegevustoetuse määramine
3. „Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamine" muutmine
4. Eraharidusasutustele tegevustoetuse eraldamine
5. Pärnu linna arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamise kord
6. Arengukava algatamine
7.-11. Ehitusloa väljastamine 
12.-13. Ehitusloa andmine 
14. Kalevi pst 42 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine
15. Ringi tn 10 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine
16. Volituste andmine maaküsimustes
17. Katastriüksuse jagamine ja lähiaadressi ning sihtotstarbe määramine
18. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine
19.-22. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
23.-24. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse osaliselt rahuldamata jätmine
25. Kaluri tee T2 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
26. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras
27. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid