Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu Linnavalitsuse 28.10.2013 määruse nr 9 “Sotsiaaltoetuste suuruste määramine” muutmine
2.-3. Volituste andmine
4. Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine
5. Esindaja määramine Pärnu Koidula Gümnaasiumi
6. Tee ehitusloa väljastamine (Maagi tn)
7. A. H. Tammsaare pst 39 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
8. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Lõvi tee 7 kinnistul
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Marksa külas Madisemere tee 1 kinnistul
10. Tõstamaa mnt 8 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
11. Katastriüksuste sihtotstarvete määramine
12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Kivivälja katastriüksuse jagamine ja koha-aadresside ning sihtotstarvete määramine
14. Koha-aadresside muutmine
15. Katastriüksuste koha-aadresside muutmine
16. Traali ja Kalda koha-aadressi muutmine
17. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
8. Riigihanke korraldamine
19.-20. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse osaliselt rahuldamata jätmine
21. Pärnu Linnavalitsuse linnavara komisjoni koosseisu kinnitamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid