Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele 2018
4. Huvihariduse ja huvitegevuse stipendiumi eraldamine
5. Eraharidusasutustele tegevustoetuse eraldamine
6. Ehitusloa väljastamine Haava tootmishoone
7. Kanepi tn 4 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
8. Katastriüksuste piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Kanepi tn 6 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
10. Pirni tn 26 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
11. Pirni tn 28 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
12. Pirni tn 30 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
13. Kinnistute valdusesse andmine
14. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmsieks Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks
15.-17. Eluruumide üürile andmine
18. Metsamaterjali võõrandamine otsustuskorras
19. Riigihanke “Pärnu, Rüütli platsi ja ümbritsevate tänavate rekonstrueerimise I etapp“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja pakkuja kvalifitseerimine
20. Raamatukogude ümberkorraldamine
21. Pärnu Linnavolikogu 17.02.2011 määruse nr 3 "Pärnu Keskraamatukogu põhimäärus" muutmine
22. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid