Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu linna kriisikomisjoni põhimäärus
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine
4. Sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuste määramine
5. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
6. Toetuse eraldamine haridusprojektidele
7. Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide õpilastele elukohajärgse munitsipaalkooli esimese klassi määramise muutmise taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisu kinnitamine
8. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
9. Kultuuriühingutele ja avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse eraldamine
10. Kultuuriühingule ja avatud kultuurikeskusele anatava toetuse arvestuslike määrade kehtestamine
11. Vabaühendustele projektitoetuste eraldamine
12. Spordiprojektide toetuse eraldamine
13. Tasuta parkimisloa andmine 
14. Eluasemekomisjoni koosseisu muutmine
15. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks
16. Merimetsa 96 kõrvalhoone ehitusluba
17. Ehitusloa väljastamine (Kõrre tee 1) 
18. Ehitusloa väljastamine (Ringi 3)
19. Pärnu Pikk tn 12 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
20. Pärnu Roheline tn 12 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
21. Silla küla Tõlla koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
22. Raamatukogude ümberkorraldamine
23. Pärnu Linnavolikogu 17.02.2011 määruse nr 3 "Pärnu Keskraamatukogu põhimäärus" muutmine
24. Kohanimede määramise kord
25. Nurmenuku tn 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 8, 10, 16 ja Nurmenuku tänava T1 kinnistute maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine
26. Pärnu Linnavolikogu 19.02.2015 otsuse nr 16 “ Nõusoleku andmine kinnisasjade koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks otsustuskorras" kehtetuks tunnistamine.
27. Nõusoleku andmine kinnisasjade Rehepapi 12 ja 14 koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks otsustuskorras
28. Nõusoleku andmine kinnisasja Härma 16 koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks otsustuskorras.
29. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
30. Arvamus Pärnu Linnavolikogu otsuse „Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“ eelnõule

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid