Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine
2. Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Kultuurirahastus rahaliste vahendite eraldamiseks
5.-7.  Ehitusloa väljastamine
8. Kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
9. Riigi omandisse jäetavatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10.-12. Katastriüksuse jagamine ja koha-aadresside ning sihtotstarvete määramine
13.-14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15.-16. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
17. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
18. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
19. Eluruumi üürile andmine
20. Metsamaterjali võõrandamine otsustuskorras

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid