Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine
2. Hooldajatoetuse maksmise pikendamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 15.01.2018 korralduse nr 25 muutmine
4. Pärnu Toimetulekukooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
5. Pärnu Linnavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine
6. Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramise alused ja kord
7. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmsieks Energiaturu Võrguehitus OÜ kasuks
8. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks ja Pärnu Linnavalitsuse 02.10.2017 korralduse nr 537 muutmiseks
9. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine
10. Ehitusloa väljastamine 
11. Tee ehitusloa väljastamine 
12. Ettevõtlustoetuse eraldamine
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste väljastamine 
15. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
16. Munalaid-Manilaid liinil piletihindade kehtestamine ning paadi ja hõljuki tellimusreisi hindade kehtestamine
17. Raha eraldamine reservfondist

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid