Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Raha eraldamine reservfondist
2. Linnavara valdusesse andmine
3. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
4. Eluruumi üürile andmine
5. Pärnu Linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistuse 15. märtsi 2018 otsuse 3-5/38 peale esitatud vaide lahendamine
6. Pärnu Linnavalitsuse 27.11.2017 korralduse nr 27 "Tasuta parkimislubade andmine" muutmine
7. Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna 19. jaanuari 2018 otsuse nr 3-5.4/21 projekteerimistingimuste peale esitatud vaide lahendamine
8. Tallinna mnt 117 ja Pesa tn 2 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
9.-10. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Pärnu linnas, Metsa tn 28 projekteerimistingimuste vaide lahendamine
13. OÜ SuFe 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
14. OÜ Lavassaare Kommunaal 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid