Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine
2. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
3. Riigihanke „Arvutite ja monitoride rentimine“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuste edukaks tunnistamine
4. Eraharidusasutustele tegevustoetuse eraldamine
5. Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramine
6. Ehitusloa andmine
7. Pärnu linnas, Ristiku tn 1 detailplaneeringu ebatäpsuse parandus
8. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
9. Tasuta parkimislubade andmine
10. Riigihanke “Pärnu linna teede pindamine 2018 aastal“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste edukaks tunnistamine ja pakkujate kvalifitseerimine
11. Riigihanke korraldamine (Muuli tee)
12. Pärnu Linna 2018. aasta esimene lisaeelarve (I lugemine)
13. Sotsiaaltoetuste kord
14. Sotsiaalteenuste osutamise kord
15. Haruraamatukogude kasutamise eeskiri
16. Pärnu Linnavolikogu 20.03.2014 määruse nr 16 "Pärnu Keskraamatukogu kasutamise eeskiri" muutmine
17. Audru Vallavolikogu 20.01.2005 määruse nr 72 "Audru valla kultuuripreemia "Aasta kultuuritegija" statuudi" muutmine
18.-19. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
20. Maamaksumäärade kehtestamine
21. Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vabastamise kord
22. Tallinna mnt 59 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
23. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
24. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste väljastamine 
25. IV Jõe tn 2 ja 2a detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Pilli tn 13 kinnistu osas
26. Nõusoleku andmine linnavara otsustuskorras võõrandamiseks AS Pärnu Vesi aktsiakapitali suurendamiseks mitterahalise sissemakse teel.
27. Linnavara võõrandamine otsustuskorras

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid